Адрес: ул. Екзарх Йосиф №30 Б
НАЧАЛО КОНТАКТИ Проект ЗА НАС УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КАБИНЕТИ БЮДЖЕТ НОВИНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗАПИСВАНЕ ОБУЧЕНИЯ ЗЛД/GDPR
 English
ИСТОРИЯ
Историческа справка за създаването на Логопедичен център – гр.София

До освобождението – 1878г. в България няма логопедична помощ за децата с речеви нарушения. Като наука Логопедията се разпространява у нас към края на XVIII и началото на XIX век.

Според някои източници основоположник на българската логопедия е учителят Димитър Андреев роден през 1864 година в Свиленград. Той основава логопедични курсове за заекващи ученици в Казанлък в края на XIX век.

Според Венелин Иванов основоположник на българската логопедия е немският сурдопедагог Фердинанд Улбих, който открива първото училище за глухи деца през 1898г.. Той работи и със заекващи деца и ученици.

От освобождението логопедията като теория и практика се развива интензивно в България.

В два свои доклада до отдел “Народна просвета” при СГНС от 13 и 15 юли 1953г. Венелин Иванов обосновава необходимостта от организиране на специални логопедични кабинети, в които да се дава квалифицирана логопедична помощ на лицата с речеви нарушения.
В резултат на тези доклади на 01.03. 1954г. в София се открива първият логопедичен кабинет по линия на МНП. Той прераства в Логопедично училище през учебната 1954 - 1955г. с 3 логопедични кабинета. На 01.09.1955г.училището има 7 учители-логопеди и един директор.

Първите трима основатели на Логопедично училище са Кандо Николов Кандов, Венелин Иванов Ходжахристов и Захария Георгиева Банова. Първият директор е Кандо Кандов.

Логопедично училище град София е първото логопедично училище. То изминава дълъг път на развитие. Особено трудни се оказват първите 5 години от основаването му. През 1954 година корекционният процес започва във Второ помощно училище, което се е намирало на улица Странджа.

От септемри 1955 година новоназначените учители-логопеди са разпределени да работят по райони като кабинетите често сменят своето местонахождение.

Основните насоки на логопедичната работа и организацията на учебното заведение са изразени в повишаване на методическата и организационната подготовка на логопедите; строги изисквания и контрол по отношение на дисциплината на логопеди и ученици, работа с обществеността и пропагандиране дейността на училището; установяване на контакт с медицински учреждения.

За повишаване квалификацията на младите новопостъпили учители-логопеди се прилагат няколко програми – задължително посещение на занимания при опитни логопеди; най-малко два пъти седмично, обсъждане на интересни в логопедично отношение случаи; провеждане на открити занятия и обсъждането им; разглеждане и обсъждане на новости в логопедичната теория. Тези форми съществуват и до днес.

Освен затрудненията с кабинетите, липсва собствена материална база има затруднения с учебно-техническите средства и с учебните помагала.

Стъпка по стъпка, година след година, със своя всеотдаен труд, нарастналият колектив от логопеди довежда логопедичната помощ близо до всяко дете, до всяко семейство. Усилията на втория директор – Захария Банова, подпомагана от вече оформения колектив, се насочват към откриване на нови кабинети във всички столични райони. Идват и първите специалисти с висше образование по логопедия подготвени в СУ “Климент Охридски”, където основател и пръв преподавател по специалността Логопедия е Венелин Иванов.
Кандо Кандов е директор на Логопедично уичлище до 1962г. От 1963 година до 1975г. директор е Захария Банова, а от 1975г. директор е Здравка Николаева Писарева до пенсионирането и през октомври 1992г.

От 1992г. чрез конкурс въз основа на защитена програма за развитие на училището за директор е избрана Пешка Тихова Коркинова. От ноември 1997 до април 1998г. директор е Валентина Дим. Лалова. От април до октомври 1998 година директор е Аделина Георгиева Василева, а от ноември 1998 до този момент след спечелен конкурс е директор е Детелинка Димитрова Траянова.

Логопедичната мрежа от кабинети се развива непрекъснато – през 1962 година – 18, през 1975 година – 26, през 1995/96 г. 41, а през 1998г. – 44.

Колективът на Логопедично училище непрекъснато повишава своята квалификация. В Логопедично училище – гр. София работят едни от най-известните и водещи логопеди в страната – Кондо Кондов, Захария Банова, Маргарира Бечева, Мария Иванова, Кирил Иванов, Здравка писарева, Иванка Тодорова – зам. Директор от 1974 до 1991 год. Вече пенсионери. Доцент доктор Венета Кацарска, доктор Пешка Коркинова, доцент доктор Ваня Матанова, Иванка Кърпачева. В логопедично училище са работили и В. Йовчева, Ст. Лозанова, Динчева, Наталия Михайлова, един от най-добрите специалисти по алалия Афродита Леонидова с първи клас квалификация, Мария Атанасова, Верка Бочева, Хилда Евгениева, Петка Джуджева, Минка Стефанова, Ив. Въгленов.

През 70-те години се чества 25 годишен юбилей на училището. То е носител на орден “Кирил и Методий” Втора степен. За юбилея са отличени като първенци – Здравка Писарева – директор, Иванка Тодовова – зам. директор, Маргарита Бечева, Мария Иванова, Кирил Иванов, Афродита Леонидова, Младенка Константинова, Иван Въгленов.

Логопедично училище - София се оформя като средище за квалификация и обмяна на опит на логопедите от цялата страна. През 1972 год. от логопедите е издигнат и първият инспектор по логопедия в МНП – Здравка Писарева с първи клас квалификация и автор и съавтор на ръководства по логопедия.

През 70-те години се слага и началото на специалицирани кабинети – за деца с ринолалия. През 1995/96г. се обособяват и кабинето за заекващи деца и лица с афазия. През всичките години от съществуването си Логопедично училище е било базово на СУ “ Климент Охридски”. ВПИ – Благоевград, ДИУУ към СУ “ Климент Охридски”. През 1979г. от 26 учители- логопеди 5 са носдители на Втори клас квалификация. През 1994/95г. от 41 логопеди – 13 са с Втори клас квалификация, 6 – с първи клас квалификация, 3 – кандидати на науките, още двама кандидати на науките защитават дисертации, работейки в училището.

През 2003/2004 година с Първо ПКС са 7 логопеди, с Второ ПКС – 13, с Четвърто ПКС – 6 и с пето ПКС – 3.

От 01.09.2000г., Логопедично училище, гр. София е закрито със заповед № РД – 14-99/31.05.2000г. МОН и като негов правоприемник е открит Логопедичен център – гр.София със заповед № РД 14-116/31.05.2000г. на МОН.
НАЧАЛО КОНТАКТИ Проект ЗА НАС УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КАБИНЕТИ БЮДЖЕТ НОВИНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗАПИСВАНЕ ОБУЧЕНИЯ ЗЛД/GDPR ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио