Ние оставаме до Вас и Вашите деца. Специалистите от Държавен логопедичен център дистанционно ще бъдат на Ваше разположение на служебните си имейли и телефони, посочени на страницата ни, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.