Намаляване на необходимостта от физическо посещаване на Държавния логопедичен център

02 април 2020

"Във връзка с приетото на 13 март Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и с цел

намаляване на необходимостта от физическо посещаване на Държавния логопедичен център УВЕДОМЯВАМЕ
физическите и юридическите лица за възможността за комуникация с нас чрез Системата за сигурно електронно връчване,

като предварително се регистрират в нея."
Всички новини »