Логопедична терапия

Държавен логопедичен център вече над 65 години е абсолютен лидер в България по предоставянето на безплатна специализирана помощ (логопедична, педагогическа и ресурсна).
Държавен логопедичен център функционира на основание чл.49 ал.1 т.3 и чл.50 ал.1 т.3 и т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Центърът предоставя методична подкрепа за работа за деца и ученици с комуникативни нарушения на заинтересованите лица- логопеди, учители, директори.