КОНТАКТИ

                                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ
 
длъжност
име телефон              e-mail

Директор

Теодора Кошинска

087 925 2500

dlc@logoped.bg
      t.koshinska@logoped.bg


Заместник - директор
административно - стопанска дейност


 
Ивайло Василев
       юрист

 
089 777 1948

 
i.vassilev@logoped.bg

 
Заместник - директор
учебна дейност

 
Детелинка Траянова  

 
087 925 2425

 
logo_c@abv.bg

 

Главен счетоводител
 
Валери Якимов 087 925 2501 v.yakimov@logoped.bg
Деловодител
Славея Георгиева
089 575 0276 sl.georgieva@logoped.bg

Главен координатор "Обучения"
Кристина Кръстева
089 575 0501 obuchenia@logoped.bg