КОНТАКТИ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
длъжност  име телефон e mail
Директор Теодора Кошинска 087 9252500 dlc@logoped.bg
      t.koshinska@logoped.bg
Заместник - директор
административно - стопанска дейност

 
Ивайло Василев
юрист

 
089 7771948 i.vassilev@logoped.bg
Заместник - директор
учебна дейност

 
Детелинка Траянова
087 9252425
logo_c@abv.bg
Счетоводител Десислава Велева 087 9252501 d.veleva@logoped.bg
Деловодител Таня Динкова 089 5750276 t.dinkova@logoped.bg