КОНТАКТИ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 
длъжност  име телефон e mail
Директор Детелинка Траянова 0879252425 dlc@logoped.bg
Заместник - директор Теодора Кошинска 0879252500 t.koshinska@logoped.bg
Счетоводител Наталия Георгиева 0879252501 n.georgieva@logoped.bg
Касиер Зоя Игова 0879252502 z.igova@logoped.bg