Правила за записване

I. ОБЩИ:
Учебната година в Държавен логопедичен център започва на 15 септември и продължава до 15 юни.                                                                                                                                         
През първите две седмици след 15 септември логопедите обследват  поверените им райони, а в последните два дни на месеца се извършва записване на децата в логопедичните кабинети.                                                                                                 По време на учебната година всеки логопед има обявен ден и час за консултативна дейност. Консултациите се извършват след предварителна уговорка (телефон/имейл).        
Държавен логопедичен център работи в областта на общата подкрепа. Заключенията на други институции са с препоръчителен, а не със задължителен характер.
II. ЗАПИСВАНЕ:
1. Родителят може да провери в сайта на Държавен логопедичен център, в кои училища и детски градини има логопедични кабинети;
2. След като се избере кабинет, може да се осъществи връзка със съответния логопед чрез контактите дадени в сайта. Всеки логопед има служебни телефон и имейл;
3. В предварително обявените дни за записване, след получаване на уведомителна бележка от логопед на Държавен логопедичен център, се прави записване. Записването на детето в логопедичния кабинет се извършва само от родител или настойник (не е необходимо да присъства самото  дете).                                                                                      
 Обсъждат се възможностите:                                                                                                                                                                  -   Ежеседмично посещение в кабинета по предварително уговорен график;                                                         
- Изготвяне на индивидуална родителска програма за детето за работа в домашни условия;           
- Периодични срещи с логопеда в консултативния час (с предварителна уговорка);                            
- Включване на детето в списък с чакащи;
4. При записване на детето, родителят попълва необходимия набор документи ( виж За родители- документи). Ако то не може да бъде включено в графика, се вписва в списъка с чакащи деца;
5. След записване, детето получава конкретен ден и час за провеждане на занятията в рамките на обявеното приемно време;
6. В продължение на учебната година родителят е длъжен да информира логопеда при отсъствие на детето. Информацията се подава на служебния телефон/e- mail на логопеда в рамките на работното време. При три последователни отсъствия, за които логопедът не е уведомен, детето се изписва и на негово място се записва друго дете от списъка с чакащи;
III. ДИАГНТОСТИКА:
1. След записване се прави невропсихологична диагностика на детето;
2. След диагностиката, ако е необходимо, логопедът може да насочи детето за допълнителна консултация с други специалисти (УНГ, Офталмолог, Невролог и др.);
3. Родителят е длъжен да предостави резултатите от проведените консултации. Работата в логопедичния кабинет изисква ангажираност и взаимно доверие. При обстоятелства затрудняващи терапията, тя се преустановява;
IV. ТЕРАПИЯ:
1. Терапията може да бъде индивидуална или групова. Формата на логопедичната работа се определя от логопеда въз основа на логопедичната диагностика и нормативната база;                                                                                                                                                                                     
2.  След проведената диагностика логопедът изготвя индивидуален план за работа;                  
3. Логопедичната терапия в Държавен логопедичен център е базирана на невропсихологичната диагностика.                                                                                                                                                     
 4. В Държавен логопедичен център не се провежда медикаментозна и/или хранителна терапия;