Програма за подкрепа на когнитивното развитие на деца от 3 до 7 години

Дата на провеждане: 22-23.02.2020 г.; 21-22.03.2020; 11-12.04.2020;
Място на провеждане: Държавен логопедичен център
Лектор: Антоанета Калонкина
Цена: 220 лв.
 
  • Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, удостоверение
  • Група от минимум 5 човека;
  • Обучението може да бъде проведено и на заявени от Вас дата и място;
 
Сфера на курса: превантивна, терапевтична
 
Кратко описание на курса: Програмата за подкрепа на когнитивното развитие на деца от 3 до 7 години е насочена към превенция на специфичните нарушения на способността за учене. Чрез играта и учене през тялото, се цели да се формират базовите концепти, необходими в процеса на ограмотяване в първи клас, да се тренират изпълнителните функции, за да може детето успешно да преодолее предизвикателствата и трудностите в училище.
 
Форма: Присъствена - двудневна;
Продължителност: 16 часа
Кредити: 1
 
Целева група: предучилищни педагози, психолози, педагогически съветници, логопеди, родители, възпитатели, ресурсни учители, социални работници.
 
Умения и компетентности, които се формират: Повишаване на квалификацията и придобиване на надграждащи знания и умения за формиране на когнитивни компетентности у деца с дефицити в предучилищна възраст.
 
Материали:
 
„Когнитивна програма“  в електронен вариант за четирите  възрастовите групи:
  • 3;0 - 4;0 г.;
  • 4;0 - 5;0 г.;
  • 5;0 - 6;0 г.;
  • 6;0 - 7;0 г.;
Програма за учене на пространствени отношения
 
Програма