Програма за подкрепа на когнитивното развитие на деца от 3 до 7 години

Дата на провеждане:
Място на провеждане: Държавен логопедичен център
Лектор: Антоанета Калонкина
Цена: 300 лв.
 
  • Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, удостоверение
  • Група от минимум 5 човека;
  • Обучението може да бъде проведено и на заявени от Вас дата и място;
 
Сфера на курса: превантивна, терапевтична
 
Кратко описание на курса: Програмата за подкрепа на когнитивното развитие на деца от 3 до 7 години е насочена към превенция на специфичните нарушения на способността за учене. Чрез играта и учене през тялото, се цели да се формират базовите концепти, необходими в процеса на ограмотяване в първи клас, да се тренират изпълнителните функции, за да може детето успешно да преодолее предизвикателствата и трудностите в училище.
 
Форма: Присъствена - двудневна;
Продължителност: 16 часа
Кредити: 1
 
Целева група: предучилищни педагози, психолози, педагогически съветници, логопеди, родители, възпитатели, ресурсни учители, социални работници.
 
Умения и компетентности, които се формират: Повишаване на квалификацията и придобиване на надграждащи знания и умения за формиране на когнитивни компетентности у деца с дефицити в предучилищна възраст.
 
Материали:
 
„Когнитивна програма“  в електронен вариант за четирите  възрастовите групи:
  • 3 г. - 4 г.;
  • 4 г. - 5 г.;
  • 5 г. - 6 г.;
  • 6 г. - 7 г.;
Програма за учене на пространствени отношения
 
Програма