РАБОТА В ДЛЦ

Уважаеми колеги,
в случай, че желаете да започнете работа в Държавен логопедичен център, можете целогодишно да изпратите своята автобиография на dlc@logoped.bg
Ще се свържем с кандидатите, отговарящи на професионалния профил за специалистите в ДЛЦ при първа възможност.
Подходящите кандидати ще бъдат поканени да се явят на конкурс.
Държавен логопедичен център над 65 години е абсолютен лидер в България по предоставянето на безплатна специализирана помощ (логопедична, педагогическа и ресурсна).
Центърът предоставя и методична подкрепа за работа за деца и ученици с комуникативни нарушения на заинтересованите лица-родители,логопеди, учители, директори.
 Ние предлагаме:
1. Професионално развитие на логопеди в най-голямата организация в страната.
2. Работа в организация с изградени и утвърдени традиции и процедури.
3. Възможност за обучения в методики, които са с висок индекс на практики, базирани на доказателства
4. Наставничество за новопостъпили специалисти.
5. Възможности за обмяна на професионален опит в организацията.
6. Сътрудничество с университетската общност в страната.
7. Работа по проекти на МОН и ДЛЦ.