Тестове за изследване на езиковото развитие на деца от 3 до 7 годишна възраст

Дата на провеждане: 27-28.05.2023 г. ;
Място на провеждане: Държавен логопедичен център
Лектор: Аделина Василева или Надя Димитрова
Цена: 300 лв.
  • Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, удостоверение
  • Група от минимум 5 човека;
  • Обучението може да бъде проведено и на заявени от Вас дата и място;
 
Сфера на курса:  превантивна, диагностична;
Кратко описание на курса: Тестовете за изследване на езиковото развитие на деца  от 3 до 7 години са насочени към оценка на езиковото развитие с цел установяване на нивото на  лингвистична компетентност и откриване на ранни маркери за обучителни затруднения.
Форма: комбинирана – присъствена и дистанционна;
Продължителност: 16 часа
Кредити: 1
 
Целева група: логопеди , психолози и ресурсни учители.
Умения и компетентности, които се формират:  Повишаване на квалификацията и придобиване на надграждащи знания и умения за оценка на езиковите компетентности у деца в предучилищна възраст.
Материали:
  • Книги с картинен материал за всяка от възрастовите групи;
  • протоколи за изследване на всяка от възрастовите група;
  • материали и методическо ръководство – електронен вариант;
 
Програма