Условия за провеждане на обучения

ЗАПИТВАНЕ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:
Запитване за провеждане на обучения и заявка за участие се изпраща на  е-mail: obuchenia@logoped.bg
или на тел.: 089 575 05 01,  

ОБУЧЕНИЯ:
групи от
5 до 12 човека;

МЯСТО:
Всички обучения могат да се проведат на територията на Държавния логопедичен център или на избрано място от клиента.


ДАТА:
Уточнява се с клиента, когато обучението се провежда на избрано от него място, или се определя от Държавния логопедичен център.

УДОСТОВЕРЕНИЕ:
След успешно приключване на обучението всеки участник получава документ, удостоверяващ съответния брой квалификационни кредити (16 академични часа, 1 кредит).

ПЛАЩАНЕ:
Извършва се по банков път до 7 работни дни преди определената дата за провеждане на обучението и след потвърждение от страна на Държавния логопедичен център за сформирана група.  Банковата сметка на обучаващата организация е отразена в съответния данъчен документ