Често задавани въпроси

1. Колко време детето ми ще посещава кабинета?
Продължителността на терапията зависи от поставената логопедична диагноза, честотата на посещенията, ангажираността на семейството, индивидуалните особености и мотивацията на детето;
2. Колко пъти седмично детето ще посещава кабинета?
Когато детето е включено в графика, обичайният брой посещения е 1 (един) път седмично;
3. Индивидуално или групово ще взимате детето ми?
Формата на логопедичната работа се определя от логопеда след извършената логопедична диагностика.  Групирането на децата зависи от логопедичната диагноза въз основа на нормативната уредба, възраст и сходни нарушения;
4. Заплащат ли се консултацията и терапията?
Работата в Държавен логопедичен център е безплатна и с доброволен характер от страна на родителите;
5. Само с деца ли работите?
Държавен логопедичен център работи с лица във възрастов диапазон от 3 години до 18 години;
6. Необходимо ли е направление от личния лекар?
Не е необходимо.
7. Трябва ли да нося бележка, когато детето ми отсъства?
Не. Достатъчно е да уведомите Вашия логопед по телефон или имейл.
8. Как мога да подпомогна детето ми вкъщи?         
Спазвайте препоръките и насоките за работа в домашни условия.
9. На какъв принцип записвате: според местоживеене или според училището/детската градина, което/която детето посещава?
Може да се запише и според местоживеене, и според учебното заведение, което посещава;
10. Мога ли да запиша детето си в два логопедични кабинета на Държавен логопедичен център?
Не. Не е възможно.
11. Детето ми посещава частен логопед. Може ли да го запиша и при вас?
Не е в интерес на детето да работи с повече от един логопед;